RÈN LUYỆN ĐIỀN SỐ

ĐỀ BÀI:

Điền đủ các số từ 1 đến 6 vào trong các hình tròn sao cho tổng S các số trên mọi cạnh của tam giác đều bằng nhau và bằng với:

a) Tổng bằng 9

b) Tổng bằng 10

Hãy tìm đáp án cho bài toán trên một cách nhanh nhất!

Ngọc Sơn