RÈN KỸ NĂNG ĐẾM HÌNH

Bài toán đếm hình dành cho các em học sinh Tiểu học đây! Hãy quan sát hình trên, đọc yêu cầu đề bài và hãy thực hành đếm số hình theo yêu cầu của đề bài.

Hãy tìm cách đếm nhanh, gọn và chính xác. Chúc các em thành công!

Ngọc Sơn (biên soạn)