Quốc Gia Nào Nhiều Vàng Nhất Thế Giới?

Tổng dự trữ vàng tại các ngân hàng trung ương trên thế giới hiện ở mức hơn 33.000 tấn, tương đương khoảng 1/5 số vàng được khai mỏ từ trước đến nay. Phần lớn số vàng dự trữ này này được các ngân hàng trung ương mua trong vòng 1 thập niên trở lại đây, quãng thời gian mà lực lượng này chỉ có mua ròng vàng.

1.       Mỹ

•        Dự trữ vàng: 8.133,5 tấn

•        Tỷ trọng dự trữ vàng trong dự trữ ngoại hối: 79%

2.       Đức

•        Dự trữ vàng: 3.362,4 tấn

•        Tỷ trọng dự trữ vàng trong dự trữ ngoại hối: 75,6%

3.       Ý

•        Dự trữ vàng: 2.451,8 tấn

•        Tỷ trọng dự trữ vàng trong dự trữ ngoại hối: 71,3%

4.       Pháp

•        Dự trữ vàng: 2.436 tấn

•        Tỷ trọng dự trữ vàng trong dự trữ ngoại hối: 65,5%

5.       Nga

•        Dự trữ vàng: 2.298,7 tấn

•        Tỷ trọng dự trữ vàng trong dự trữ ngoại hối: 23%

6.       Trung Quốc

•        Dự trữ vàng: 1.948,3 tấn

•        Tỷ trọng dự trữ vàng trong dự trữ ngoại hối: 3,4%

7.       Thụy Sĩ

•        Dự trữ vàng: 1.040 tấn

•        Tỷ trọng dự trữ vàng trong dự trữ ngoại hối: 6,5%

8.       Nhật Bản

•        Dự trữ vàng: 765,2 tấn

•        Tỷ trọng dự trữ vàng trong dự trữ ngoại hối: 3,2%

9.       Ấn Độ

•        Dự trữ vàng: 668 tấn

•        Tỷ trọng dự trữ vàng trong dự trữ ngoại hối: 6,5%

10.     Hà Lan

•        Dự trữ vàng: 612,5 tấn

•        Tỷ trọng dự trữ vàng trong dự trữ ngoại hối: 71,4%

**Dự trữ ngoại hối của Việt Nam ở mức khoảng 92 tỉ USD. Theo số liệu từ CEIC, đến tháng 5/2020, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam có 560 triệu USD giá trị vàng nằm trong quỹ dự trữ ngoại hối của mình.

Dinh Phương (sưu tầm)/ Nguồn: https://chiasekienthuc.net/kien-thuc/