Phụ lục VI – HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ, bao gồm: NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG HỆ THỐNG, YÊU CẦU CHUNG KHI THIẾT KẾ HỆ THỐNG, YÊU CẦU CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG, YÊU CẦU VỀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG, THÔNG TIN ĐẦU RA CỦA HỆ THỐNG, CHUẨN THÔNG TIN ĐẦU VÀO CỦA HỆ THỐNG.

Trân trọng kính mời quý đọc giả cùng xem và tải bản Word này về máy để sử dụng khi cần thiết!

Tô Ngọc Sơn (tổng hợp)

<< Xem lại Nghị Định 30/2020 (từ đầu)

ĐÂY LÀ TOÀN VĂN BẢNG PDF NGHỊ ĐỊNH 30/2020/NĐ-CP, ngày 05/3/2020 của Chính Phủ.