ÔN TẬP TOÁN LỚP 5 – ĐỀ 13

ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT LỚP 5

Chao mừng các em Lớp 5 được tiếp tục ôn tập và thực hành Tiếng Việt Lớp 5 với đề 33!

10 yêu cầu trong đề bài này sẽ giúp ôn tập và thực hành những kiến thức nào? 

Hãy tự kiểm tra mình đã nắm vững những nội dung được ôn tập này chưa và đạt được ở mức độ nào? 

Nếu thấy chưa tự tin, các em cần tích cực ôn lại bài học.

Mời các em bắt đầu làm bài. 

Chúc các em luôn vui và làm bài đạt kết quả tốt nhất!

 

Tô Ngọc Sơn