Những quy định mới về biển số xe

Thông tư 58/2020/TT-BCA thay đổi kích thước biển số ôtô, xe kinh doanh vận tải dùng biển nền vàng chữ đen, áp dụng từ 1/8.

Tạ Lư – Lương Dũng / Nguồn: https://vnexpress.net/Dinh Phương (sưu tầm)