NGHỊ ĐỊNH 58/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀO QUỸ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Ngày 27/5/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 58/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/7/2020); trong đó đã điều chỉnh mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với một số doanh nghiệp đủ điều kiện.

Chúng tôi đã cập nhật được từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.

Định Phương (tổng hợp)/Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/tintuc