MẸO ĐIỀN SỐ

Mời các em hãy đến với bài toán về Điền số vào ô trống. Những bài toán điền số giúp các em nhạy bén hơn trong việc sắp xếp số, tính toán, … khả năng tư duy, phán đoán cũng sẽ được nâng cấp và phát triển.

Hãy thực hành bài tập dưới đây để rèn các kỹ năng vừa nêu trên các em nhé.

Chúc các em làm tốt bài tập này!

Ngọc Sơn (biên soạn)