Lúc về già mình sẽ thực hiện: 3 QUÊN, 4 CÓ, 5 KHÔNG và 6 VỊ BÁC SĨ

Những ý tưởng hay dành cho những người lớn tuổi. Những ý tưởng rất đơn giản nhưng càng suy ngẫm càng thấy sâu xa, thấy hay.

1. BA QUÊN

·         Một quên mình tuổi đã già

Sống vui, sống khỏe, lo xa làm gì.

·         Hai là bệnh tật quên đi

Cuộc đời nó thế, việc gì nhọc tâm

·         Ba quên thù hận cho xong

Ăn ngon ngủ kỹ để lòng thảnh thơi.

2. BỐN CÓ

·            Một nên có một gia đình

Vì không – homeless – người khinh lẽ thường

·            Hai cần phải có nhà riêng

Đói no cũng chẳng làm phiền dâu, con

·            Ba là trương mục ngân hàng

Ít nhiều tiết kiệm an thân tuổi già

·            Bốn cần có bạn gần xa

Tri âm, tri kỷ để mà hàn huyên.

3. NĂM KHÔNG

·            Một không vô cớ bán nhà

Dọn vào chung chạ la cà với con

·            Hai không nhận cháu để trông

Nhớ thì thăm hỏi bà, ông, cháu mừng

·            Ba không cố gắng ở chung

Tiếng chì, tiếng bấc khó lòng tránh lâu

·            Bốn không từ chối yêu cầu

Ít nhiều quà cáp con, dâu, cho mình

·            Năm không can thiệp nhiệt tình

Đời tư hay việc riêng phần của con.

4. CÓ 6 VỊ BÁC SĨ TỐT NHẤT TRONG ĐỜI CẦN ĐẾN

Ánh nắng mặt trời

Nghỉ ngơi

Thể dục

Ăn uống điều độ

Tự tin

Bạn bè

Việt Tạ (sưu tầm)