Kiểm tra chỉ số thông minh bằng 5 câu đố Toán học

Cùng tìm ra quy luật để giải những câu đố Toán học dưới đây trong thời gian nhanh nhất.

Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

Câu 1:

Đáp án >>

Câu 2:

Đáp án >>

Câu 3:

Đáp án >>

Câu 4:

Đáp án >>

Câu 5:

Đáp án >>