KHÁM PHÁ QUY LUẬT ĐIỀN SỐ VÀO QUANH NGÔI SAO – Test IQ với 5 câu đố “khó nhằn”

Cùng kiểm tra IQ bằng cách giải những câu đố dưới đây.

Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

Câu 1:

Đáp án >>

Câu 2:

Đáp án >>

Câu 3:

Đáp án >>

Câu 4:

Đáp án >>

Câu 5:

Đáp án >>

VY VY (THEO FUN WITH PUZZLES)/ Nguồn: https://laodong.vn/