Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?

Cùng thử thách IQ của bản thân bằng cách tìm ra đáp án của những câu đố hại não dưới đây.

Câu 1:

Đáp án >>

Câu 2:

Đáp án >>

Câu 3:

Đáp án >>

Câu 4:

Đáp án >>

Câu 5:

Đáp án >>

VY VY (THEO FUN WITH PUZZLES)/ Nguồn: https://laodong.vn/