ĐỀ 1 – KT HK I – MÔN LỊCH SỬ, ĐỊA LÍ LỚP 5 (THỰC HÀNH TRỰC TIẾP TRÊN WEBSITE, CÓ ĐÁP ÁN)

Nhằm giúp các em ôn tập kiến thức để tham gia kỳ kiểm tra học kỳ I đạt kết quả cao, KỸ NĂNG CẦN BIẾT gửi đến các em bộ đề kiểm tra cuối HK I môn Lịch sử – Địa lí lớp 5 để các em rèn luyện.

Chúc các em ôn tập tốt và kiểm tra đạt kết quả cao.

ĐỀ 1 - KIỂM TRA HK I - MÔN LỊCH SỬ, ĐỊA LÍ LỚP 5

Hãy đọc kỹ yêu cầu bài tập để lựa chọn phương án trả lời đúng nhất.

Bây giờ, Hãy nhấp chuột vào START QUIZ để làm bài các em nhé!

Sau khi trả lời xong tất cả các bài tập. Hãy Clik vào nút FINISH QUIZ để nộp bài.

Dinh Phương – KỸ NĂNG CẦN BIẾT