ĐÁP ÁN: Với 20 đôla, thủy thủ mua được bao nhiêu chiếc hamburger?

Đáp án: Người thủy thủ có thể mua năm cái hamburger với 20 đôla.