ĐÁP ÁN – Quả dâu có giá trị bao nhiêu?

Đáp án: Quả dâu bằng 15.

Dinh Phuong (suu tầm)/ Nguồn: https://vnexpress.net/