ĐÁP ÁN BÀI 1 – ĐIỀN THÊM SỐ VÀO DÃY SỐ ĐÃ CHO

Quy luật của dãy số là: Mỗi số hạng đứng sau bằng số hạng đứng trước nhân với 3 rồi nhân với số thứ tự của nó.

Đáp án: 9720 ; 174960

<< Quay lại

Ngọc Sơn