ĐÁP ÁN – Câu đố ly nước khiến nhiều người chào thua

Đáp án: 36.

Giải thích: Từ công thức thứ 4 suy ra: Ly xanh = 2 ly đỏ – 12

Thay kết quả trên vào công thức thứ 3 ta có: 2 ly vàng = 2 ly đỏ – (2 ly đỏ – 12=> ly vàng = 6

Thay vào công thức 2 ta có: 3 ly xanh = 2×6=> ly xanh = 4

Thay vào công thức đầu tiên ta có: ly đỏ + 4 + 6 = 18 => ly đỏ = 8

Tại công thức cuối cùng, ta thấy ly đỏ chỉ đầy một nửa (bằng 4) và ly xanh ở giữa chỉ đầy một nửa (bằng 2), vậy đáp án đúng là: 4 + (2 + 6) x 4 = 36.

<< Quay lại