Đáp án câu 5 – Test IQ bằng 5 câu đố logic “khó nhằn

Đáp án câu 5: 42

Tổng ba số ở nửa bên trái mỗi hình tròn bằng số ở trên của nửa bên phải, tích ba số bằng số ở giữa, tổng bình phương ba số bằng số ở dưới.

Ở hình đầu tiên ta có:

5 + 2 + 1 = 8.

5 x 2 x 1 = 10.

(5^2) + (2^2) + (1^2) = 30.

Vậy nên:

1 + 5 + 4 = 10.

1 x 5 x 4 = 20.

(1^2) + (5^2) + (4^2) = 42

<< Quay lại