Đáp án câu 5 -Rèn luyện trí não với năm câu đố IQ

Số cần điền là 4.

Ở mỗi hình vuông, tích của số góc trên bên trái và góc dưới bên phải chia cho tổng của số góc trên bên phải và góc dưới bên trái sẽ ra số ở giữa. Ta có:

(6 x 6)/(3 + 1) = 9.

(7 x 4)/(5 + 9) = 2.

(8 x 5)/(6 + 4) = 4.

Dinh Phương (sưu tầm)/ Nguồn: https://vnexpress.net/

<< Quay lại