Đáp án câu 5 – 5 câu đố Toán học có làm khó được bạn?

C x A = B x D.

Vì 6 x 4 = 24, suy ra số cần tìm là 8.

Đáp án câu đố 5: 8

<< Quay lại