Đáp án câu 4 -Rèn luyện trí não với năm câu đố IQ

Số cần điền là 47.

Số trước cộng với hai chữ số tạo thành số đó thì ra số sau. Ta có:

13 + 1 + 3 = 17.

17 + 1 + 7 = 25.

25 + 2 + 5 = 32.

32 + 3 + 2 = 37.

37 + 3 + 7 = 47.

Dinh Phương (sưu tầm)/ Nguồn: https://vnexpress.net/

<< Quay lại