Đáp án câu 4 – Kiểm tra IQ với 5 câu đố hình học rắc rối

Đáp án câu 4: C

Số đường thẳng trong mỗi hình vuông lần lượt tăng từ 1 đến 4. Hình vuông cần điền phải chứa 5 đường thẳng và hình tròn màu xanh.

<< Trở lại