Đáp án câu 4 – Bốn câu đố Toán học

Số cần điền là 4.

Ở mỗi hình, bình phương số ở ô màu xanh ở trên cộng hai số ở dưới sẽ ra số ở ô màu vàng. Ta có:

6^2 + 1 + 2 = 39.

3^2 + 1 + 2 = 12.

5^2 + 1 + 2 = 28.

7^2 + 2 + 4 = 55.

Theo Power of Enjoyment / Nguồn: https://vnexpress.net/

<< Quay lại