Đáp án câu 4 – 5 câu đố Toán học có làm khó được bạn?

(A x A) + (B x B) + D = C.

Vậy nên: 26 – (4 x 4 ) – (2 x 2) = 6.

Đáp án câu đố 4: 6

<< Quay lại