Đáp án câu 3 – Kiểm tra IQ với 5 câu đố hình học rắc rối

Đáp án câu 3: C

Ba hình mũi tên, vuông, tam giác lần lượt đứng cặp cùng nhau và hoán đổi họa tiết. Trong 4 hình của dãy đã cho, hình 1 và hình 4 giống nhau, chỉ khác chiều của đoạn ba cạnh. Suy ra, hình cần điền sẽ giống hình 2 và đảo chiều đoạn ba cạnh.

<< Trở lại