Đáp án câu 1 – Kiểm tra IQ với 5 câu đố hình học rắc rối

Đáp án câu 1: C

Có ba nhóm hình trong hình vẽ. Các hình màu đen của mỗi nhóm lần lượt ở hàng trên, cột dọc bên phải và đường chéo. Đồng thời, ba hình của mỗi nhóm lần lượt là vuông, ngôi sao và mũi tên.

Hình còn thiếu là ngôi sao, thuộc nhóm có hình màu đen nằm ở phía trên.

<< Trở lại