ĐÁP ÁN BÀI 2 – ĐIỀN THÊM SỐ VÀO DÃY SỐ ĐÃ CHO

Quy luật của dãy số là: Bắt đầu từ số hạng thứ ba, mỗi số hạng bằng tích của hai số hạng liền trước nó.

Đáp án: 243 ; 6561

<< Quay lại