Đáp án 5 – Test IQ bằng 5 câu đố khó

Đáp án câu 5: 45

Ở mỗi tam giác, tổng hai số ở đáy nhân số ở đỉnh sẽ ra số bên trong tam giác.

Ta có: (3 + 3) x 3 = 18.

(4 + 3) x 2 = 14.

Vậy nên: (5 + 4) x 5 = 45.

<< Quay lại