ĐÁP ÁN 5 – Kiểm tra chỉ số thông minh bằng 5 câu đố Toán học

Số trong 1 ô bằng số đối diện nhân 2.

Ta có: 5 x 2 = 10, số đối diện là 10.

Vậy nên: 7 x 2 = 14, số đối diện là 14.

Đáp án câu đố 5: 14

<< QUAY LẠI ĐỀ BÀI