ĐÁP ÁN 4 – 5 câu đố Toán học “hại não”

Do có hai hình bị thiếu dữ kiện nên quy luật được đưa ra dựa theo hình đầu tiên.

Dễ thấy ở hình đầu: 3 + 7 – 4 = 6

Suy ra ở hình thứ hai: 2 + 4 – 2 = 4

Hình thứ ba: 5 + 9 – 4 = 10

Đáp án câu đố 4: 4 và 10

<< Quay lại