ĐÁP ÁN 2- 5 câu đố Toán học “hại não”

Tích hai số ở trên cộng tổng hai số đó thì ra số ở dưới.

Ví dụ ở hình đầu tiên: 6 x 4 = 24; 6 + 4 = 10. Suy ra, số ở dưới là 24 + 10 = 34.

Suy ra ở hình cuối cùng ta có: 9 x 2 = 18; 9 + 2 = 11; 11 + 18 = 29.

Đáp án câu đố 2: 29

<< Quay lại