DANH MỤC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐÃ ĐƯỢC XẾP HẠNG – TỈNH ĐỒNG THÁP

Di tích mộ Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc

Tính đến thàng 6 năm 2020 Đồng Tháp hiện có tất cả 87 di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng, trong đó: Di tích Quốc gia đặc biệt: 01; Di tích cấp Quốc gia: 15 và di tích Di tích cấp tỉnh: 71 (theo Công văn số 1506 /SVHTTDL-VP ngày 25 /6/2020 của Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp)

STT TÊN GỌI DI TÍCH LOẠI HÌNH DI TÍCH ĐỊA ĐIỂM
  1. THÀNH PHỐ CAO LÃNH    
  DI TÍCH CẤP TỈNH    
1 Văn Thánh Miếu Di tích lịch sử lưu niệm sự kiện P1, TP. Cao Lãnh
2 Bia Tiền Hiền Nguyễn Tú Di tích lịch sử lưu niệm sự kiện P2, TP. Cao Lãnh
3 Đền thờ ông bà Đỗ Công Tường Di tích lịch sử – kiến trúc nghệ thuật P2, TP. Cao Lãnh
4 Đền thờ tam vị đại thần và tượng thờ cụ Thống Linh Di tích lịch sử cách mạng xã Mỹ Tân, Tp. Cao Lãnh
5 Bia lưu niệm nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của Tỉnh Đồng Tháp Di tích lịch sử cách mạng xã Hòa An, TP. Cao Lãnh
6 Khu căn cứ kháng chiến của Thị xã ủy Cao Lãnh Di tích lịch sử cách mạng xã Mỹ Trà, TP. Cao Lãnh
7 Cụm di tích Dinh Quận, Dinh Cò Tây, Nhà thầy thuốc Lư, Phòng tra tấn và phòng biệt giam Di tích lịch sử lưu niệm sự kiện P4, TP. Cao Lãnh
8 Mộ ông Phan Văn Cử Di tích lịch sử lưu niệm P4, TP. Cao Lãnh
9 Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp Di tích lịch sử lưu niệm xã Mỹ Trà, TP. Cao Lãnh
10 Mộ Cụ Nguyễn Quang Diêu Di tích lịch sử lưu niệm xã Tân Thuận Tây, TP. Cao Lãnh
11 Di tích Đình Mỹ Ngãi Di tích kiến trúc nghệ thuật xã Mỹ Tân, Tp. Cao Lãnh
12 Di tích Đình Tân Tịch   P6, TP. Cao Lãnh
13 Di tích Đình Tân An   P11, TP. Cao Lãnh
14 Nhà tưởng niệm Anh Hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Phối Di tích lịch sử lưu niệm danh nhân xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh
15 Di tích Đình Tân Thuận Tây Di tích kiến trúc nghệ thuật xã Tân Thuận Tây, TP. Cao Lãnh
  DI TÍCH QUỐC GIA    
1 Đền thờ ông bà Đỗ Công Tường Di tích lịch sử lưu niệm danh nhân – kiến trúc nghệ thuật P2, TP. Cao Lãnh
2 Di tích mộ Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc Di tích lịch sử lưu niệm sự kiện P4, TP. Cao Lãnh
  2. HUYỆN CAO LÃNH    
  DI TÍCH CẤP TỈNH    
1 Chùa Bửu Lâm Di tích kiến trúc nghệ thuật xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh
2 Căn chứ kháng chiến của Huyện ủy Cao Lãnh Di tích lịch sử cách mạng xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh
3 Di tích chống lấn chiếm Vàm Xáng Mỹ Thọ Di tích lịch sử cách mạng xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh
4 ĐÌnh Mỹ Long Di tích kiến trúc nghệ thuật xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh
5 Đình Thượng Văn Di tích kiến trúc nghệ thuật xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh
6 Di tích Triều Âm Tự Di tích lịch sử cách mạng xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh
7 Phủ thờ Thư Ngọc Hầu – Ngyễn Văn Thư Di tích lịch sử lưu niệm danh nhân xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh
  DI TÍCH QUỐC GIA    
1 Di tích LS khu căn cứ kháng chiến của Tỉnh ủy Kiến Phong (Xẻo Quít) Di tích lịch sử cách mạng xã Mỹ Long, Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh
  3. THÀNH PHỐ SA ĐÉC    
  DI TÍCH CẤP TỈNH    
1 Nơi diễn ra trận tiêu diệt Thiếu tướng Chanson và Thủ hiến Thái Lập Thành Di tích lịch sử cách mạng P3, TP. Sa Đéc
2 Rẫy Cụ Hồ Di tích lịch sử lưu niệm P2, TP. Sa Đéc
3 ĐÌnh Vĩĩnh Phước Di tích kiến trúc nghệ thuật P1, TP. Sa Đéc
4 Chùa Thiên Hậu Di tích kiến trúc nghệ thuật P1, TP. Sa Đéc
5 Tòa Hành Chánh tỉnh Sa Đéc Di tích lịch sử cách mạng P3, TP. Sa Đéc
6 Bia Chi đội Hải Ngoại Trần Phú Di tích lịch sử lưu niệm sự kiện P2, TP. Sa Đéc
7 Trụ Sở UB Khởi nghĩa Di tích lịch sử cách mạng P1, TP. Sa Đéc
8 Di tích nhà cổ ông Nguyễn Thành Giung Di tích kiến trúc nghệ thuật P4, TP. Sa Đéc
9 Di tích Đình Tân Quy Tây Di tích kiến trúc nghệ thuật P1, TP. Sa Đéc
10 Di tích nhà cổ Trần Phú Cương Di tích kiến trúc nghệ thuật P2, TP. Sa Đéc
  DI TÍCH QUỐC GIA    
1 Chùa Kiến An Cung (chùa Ông Quách) Di tích kiến trúc nghệ thuật P2, TP. Sa Đéc
2 Nhà cổ ông Huỳnh Cẩm Thuận Di tích kiến trúc nghệ thuật P2, TP. Sa Đéc
  4. HUYỆN LAI VUNG    
  DI TÍCH CẤP TỈNH    
1 Nơi thành lập một trong những Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Cần Thơ Di tích lịch sử cách mạng xã Phong Hòa, huyện Lai Vung
2 Đình Tân Dương và Bức phù điêu Tân Dương Di tích lịch sử cách mạng xã Tân Dương, huyện Lai Vung
3 Đình Vĩnh Thới – Tân Hòa Di tích kiến trúc nghệ thuật xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung
  DI TÍCH QUỐC GIA    
1 Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Bửu Hưng (chùa Cả Cát) Di tích kiến trúc nghệ thuật xã Long Thắng, huyện Lai Vung
  5. HUYỆN LẤP VÒ    
  DI TÍCH CẤP TỈNH    
1 Tượng đài tưởng niệm vụ thảm sát ở Long Hưng B Di tích lịch sử lưu niệm xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò
2 ĐÌnh Tòng Sơn và nơi thờ Phật Thầy Tây An Di tích kiến trúc nghệ thuật xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò
3 Vụ thảm sát nhân dân ở Mương Chùa Di tích lịch sử lưu niệm sự kiện xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò
4 Mộ Ông Nguyễn Văn Ở Di tích kiến trúc nghệ thuật xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò
5 Di tích Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng Di tích lịch sử lưu niệm sự kiện xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò
6 Đình Tân An Trung Di tích kiến trúc nghệ thuật xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò
7 Di tích Bia ghi dấu sự kiện thành lập Chi bộ đầu tiên ở Lấp Vò Di tích lịch sử lưu niệm sự kiện xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò
8 Di tích Vụ thảm sát nhân dân ở Rạch Cái Dứa Di tích lịch sử lưu niệm sự kiện xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò
9 Di tích đình Long Khánh Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật – lưu niệm sự kiện xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò
  10 Cụm di tích Đình Cai Châu-Đài chiến sĩ trận Vọng và nhà bia tưởng niệm xã Tân Mỹ Di tích lịch sử lưu niệm sự kiện – kiến trúc nghệ thuật   xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò
  DI TÍCH QUỐC GIA    
1 Di tích Đình Định Yên Di tích kiến trúc nghệ thuật xã Định Yên, huyện Lấp Vò
  6. HUYỆN CHÂU THÀNH    
  DI TÍCH CẤP TỈNH    
1 Phòng tuyến Cái Tàu Hạ Di tích lịch sử lưu niệm sự kiện thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành
2 Căn Cứ Tỉnh ủy Vĩnh Lonh Di tích lịch sử lưu niệm sự kiện xã Hòa Tân, huyện Châu Thành
3 Đình Tân Nhuận Đông Di tích kiến trúc nghệ thuật xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành
  DI TÍCH CẤP QUỐC GIA    
1 Di tích Đình Phú Hựu Di tích kiến trúc nghệ thuật thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành
2 Di tích Đình Tân Phú Trung Di tích kiến trúc nghệ thuật xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành
  7. HUYỆN HỒNG NGỰ    
  DI TÍCH CẤP TỈNH    
1 Di tích Đình Long Thuận Di tích kiến trúc nghệ thuật xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự
2 Di tích Miếu Bà Chúa Xứ Di tích kiến trúc nghệ thuật xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự
3 Di tích Long Khương Miếu   xã Long khánh A, huyện Hồng Ngự
4 Đình Thường Phước Di tích kiến trúc nghệ thuật xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự
  DI TÍCH CẤP QUỐC GIA    
1 Di tích Đình Long Khánh Di tích kiến trúc nghệ thuật xã Long khánh A, huyện Hồng Ngự
  8. THỊ XÃ HỒNG NGỰ    
  DI TÍCH CẤP TỈNH    
1 Di tích Đình Thường Lạc Di tích kiến trúc nghệ thuật xã Thường Lạc, Thị xã Hồng Ngự
2 Di tích Đình Tân Hội Di tích kiến trúc nghệ thuật xã Tân Hội, Thị xã Hồng Ngự
3 Di tích Quan Đế Miếu Di tích kiến trúc nghệ thuật phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự
4 Di tích Bia kỷ niệm nơi thành lập lực lượng địa phương quân Hồng Ngự Di tích lịch sử lưu niệm sự kiện xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự
  9. HUYỆN TAM NÔNG    
  DI TÍCH CẤP TỈNH    
1 Di tích Đình phú Thành A Di tích kiến trúc nghệ thuật xã Phú Thành A, huyện Tam Nông
  DI TÍCH QUỐC GIA    
1 Danh thắng Vườn quốc gia Tràm Chim Danh lam thắng cảnh Huyện Tam Nông
2 Di tích lịch sử lưu niệm cơ quan giao bưu Thông tin vô tuyến điện Nam Bộ Di tích lịch sử cách mạng xã Phú Cường, huyện Tam Nông
  10. HUYỆN TÂN HỒNG    
  DI TÍCH CẤP TỈNH    
1 Mộ Tiền hiền Huỳnh Công Huy Di tích lịch sử lưu niệm xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng
2 Gò Chùa Tân Long Di tích kiến trúc nghệ thuật xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng
3 Di tích Chùa Phước Thiện Di tích kiến trúc nghệ thuật xã Bình Phú, huyện Tân Hồng
4 Căn cứ kháng chiến Cả Trấp Di tích lịch sử lưu niệm sự kiện xã Tân Phước, huyện Tân Hồng
5 Di tích Đình Ngã Ba Thông Bình Di tích lịch sử lưu niệm sự kiện xã Thông Bình, huyện Tân Hồng
  DI TÍCH QUỐC GIA    
  1 Di tích lịch sử tượng đài chiến thắng Giồng Thị Đam – Gò Quản Cung   Di tích lịch sử cách mạng   xã An Phước, huyện Tân Hồng
  11. HUYỆN THANH BÌNH    
  DI TÍCH CẤP TỈNH    
1 Khu căn cứ Bắc Dầu Quán Tre Di tích lịch sử cách mạng xã Bình Tân, huyện Thanh Bình
2 Di tích Đình An Phong Di tích kiến trúc nghệ thuật xã An Phong, huyện Thanh Bình
3 Di tích Đình Tân Long Di tích lịch sử lưu niệm sự kiện – kiến trúc nghệ thuật xã Tân Long, huyện Thanh Bình
4 Miếu Bà Chúa Xứ Di tích lịch sử cách mạng xã Tân Huề, huyện Thanh Bình
  DI TÍCH QUỐC GIA    
1 Di tích LS Đền thờ Trần Văn Năng Di tích lịch sử xã Tân Thành, huyện Thanh Bình
2 Vụ Thảm sát Bình Thành Di tích lịch sử thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình
  12. HUYỆN THÁP MƯỜI    
  DI TÍCH CẤP TỈNH    
1 Vụ Thảm sát ở ấp Lợi An Di tích lịch sử lưu niệm sự kiện xã Thạnh Mỹ, huyện Tháp Mười
2 Chống lấn chiếm kinh Ba Mỹ Điền Di tích lịch sử cách mạng xã Phú Điền, huyện Tháp Mười
3 Di tích Địa điểm Đồng khởi chiến thắng giải phóng xã Thanh Mỹ Di tích lịch sử lưu niệm sự kiện xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười
4 Miếu Bà chúa Xứ Di tích lịch sử lưu niệm xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười
5 Bia chiến tháng trận đánh Pháp năm 1949 của Tiểu đoàn 307 Di tích lịch sử cách mạng xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười
6 Đền thờ Đốc Binh Kiều Di tích lịch sử lưu niệm danh nhân xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười
  DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT    
1 Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp Di tích khảo cổ – kiến trúc nghệ thuật xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười

Ngọc Sơn/ Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp