CHÚT SUY NGẪM VỀ TẦM NHÌN TRONG CUỘC SỐNG

Tầm nhìn trong cuộc sống quả là một vấn đề cần phải luôn được đem ra soi xét mỗi ngày. Tầm nhìn thường không giới hạn và không ranh giới. Tầm nhìn rộng hay hẹp, xa hay gần, đơn giản hay phức tạp, có thấu đáo tường tận và thế giới xung quanh có tươi đẹp, phong phú chăng,… tất cả tất cả …. đều do nhu cầu, hoàn cảnh, góc độ nhìn, thái độ nhìn, mục đích nhìn,…

Nếu tầm nhìn của chúng ta luôn được quan tâm, luôn được xem xét thì thái độ chúng ta sẽ luôn được thay đổi theo chiều hướng tích cực và tâm hồn chúng ta sẽ luôn được rộng mở. Tầm nhìn đúng chúng ta dễ dàng nhận ra sự tươi đẹp của thế giới quanh ta. Chúng ta tận tường hơn mọi vật. Chúng ta dễ dàng cảm nhận được sự tươi đẹp của mọi sự vật. Và từ đó chúng ta cũng sẵn sàng trả lời câu hỏi vì sao mọi vật lại như thế? Vì sao sự việc lại nảy sinh? Vì sao lại có những cảnh tượng như vậy? Vì sao lại ý nghĩa, đáng yêu đến thế?…. Và đáp án của tất cả những vì sao?, vì sao?…. sẽ được phơi bày trước mắt chúng ta đầy ý nghĩa và mang lại giá trị cuộc sống cao.

Hãy quan tâm đến tầm nhìn của chính mình. Hãy điều chỉnh góc độ nhìn của chính mình! Và hãy bằng cái tâm trong sáng, bằng những giá trị tinh hoa mà chúng ta lĩnh hội, thu nhận được từ cuộc sống để phóng tầm nhìn thỏa đáng. Thế giới sẽ đẹp tươi, mang lại hạnh phúc cho bản thân và sự sống quanh ta khi tầm nhìn hợp chuẩn.

Hình ảnh minh họa trên và 4 ý tưởng dưới đây là điều kiện cần và đủ, là minh chứng cho những tầm nhìn hạnh phúc mà chúng ta cần hướng đến. Cầu mong trước mắt mọi người luôn là thế giới đẹp xinh, tất cả luôn mang đến hạnh phúc cho cuộc sống này.

    1. Không tiền, không kiến thức sẽ không thấy được những gì tốt đẹp cuộc sống ở bên ngoài.

    2. Có vừa đủ tiền, vừa đủ kiến thức, mới thấy toàn bộ giá trị đẹp đẽ của thế giới và sẽ cảm thấy hạnh phúc, vững vàng trên đường đời.

    3. Chỉ có kiến thức thôi, mà không có tiền, thì chỉ nhìn được 1 phần tốt đẹp ở thế giới bên ngoài.

    4. Có quá nhiều tiền, mà không có kiến thức, cũng không thấy được giá trị đẹp đẽ của cuộc sống, trừ khi họ chịu cúi xuống thôi.

Dinh Phương – Quốc Việt (tổng hợp và ghi)