CÂU CHUYỆN VỀ: “ĐẸP HƠN”

Ảnh minh họa: Internet

Một cô gái nhan sắc rất đẹp đi lễ chùa, gặp chú tiểu đang quét lá đa, cô kiêu hãnh hỏi: Tôi là Hoa Hậu Hoàn Vũ. Chú có thấy tôi đẹp không?

Chú tiểu đáp: Cô chẳng có gì đẹp cả.

Nghe nói thế cô gái mở tròn đôi mắt, bực bội nói: Hoa hậu là người đẹp nhất. Chú nói thử xem những người đẹp hơn tôi như thế nào?

Chú tiểu đáp:

  • Giữ gìn trang nghiêm giới hạnh là thân đẹp.
  • Ăn ở hiền hòa, thủy chung là nết đẹp.
  • Thấy người ta ngã mà nâng lên, đó là cử chỉ đẹp.
  • Thấy người ta đói cho ăn, rách cho mặc, nghèo túng mà giúp đỡ, đó là tấm lòng đẹp.
  • Phụng dưỡng cha mẹ già, đó là tâm hồn đẹp.
  • Thấy người ta lâm nguy, sợ hãi mà nói lời an ủi giúp đỡ, đó là ngôn ngữ đẹp.
  • Không một tà niệm nảy sinh, đó là ý đẹp.
  • Thấy người ta u tối, không hiểu biết mà khai mở trí tuệ, cho học hành chữ nghĩa, đó là trí tuệ đẹp.

Cô thấy cô đẹp chỗ nào?

“Ngoại hình đẹp là do trời ban – sống đẹp là do rèn luyện.” Nhớ nhé người ơi.

Tạ Quốc Việt (sưu tầm)