Cách tìm nội dung bị sửa đổi, bổ sung trong văn bản pháp luật

Một văn bản pháp luật có tình trạng còn hiệu lực không đồng nghĩa với việc chúng ta được quyền áp dụng toàn bộ nội dung của nó (có trường hợp nó bị sửa đổi, bổ sung; đính chính… một phần nội dung). Vậy phải làm sao để biết quy định nào còn được áp dụng, quy định nào đã có sự thay đổi… Sau đây là cách để giải quyết những khó khăn nêu trên:

Bước 1: Vào nội dung của văn bản mà bạn muốn xem

Chú ý “khung chú thích” nằm bên trái nội dung văn bản và những nội dung được “bôi vàng” trong văn bản, đây là nội dung bị sửa đổi, bổ sung, đính chính… (gọi chung là bị thay đổi).

Rê chuột vào phần nội dung “bôi vàng” sẽ hiện ra dòng thông báo như Ảnh 01.

Ảnh 01 – Thông tư 141/2011/TT-BTC

Bước 2: Xem chi tiết nội dung đó bị thay đổi như thế nào

Click chuột trái vào phần bôi vàng sẽ hiện ra khung chi tiết cho biết nội dung đó bị thay đổi như thế nào – Ảnh 02.

Ảnh 02 – Xem nội dung được sửa đổi của Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư 141/2011/TT-BTC

Bước 3: Xem toàn bộ nội dung của văn bản mới (Theo ví dụ trong bài viết này là Thông tư 57/2014/TT-BTC)

Ở Bước 2 chúng ta đã biết được nội dung đó bị thay đổi như thế nào, tuy nhiên vẫn chưa thể khẳng định nội dung này còn được áp dụng hay không; vì có trường hợp sẽ có văn bản khác sửa đổi, bổ sung, đính chính… nội dung này một hoặc nhiều lần nữa.

Bởi vậy, phải Click chuột trái vào “Xem nội dung VB”, khi đó sẽ xảy ra một trong hai trường hợp sau:

(i) Nội dung đó không bị văn bản nào thay đổi: Chúng ta hoàn thành công việc “tìm nội dung còn được áp dụng”.

(ii) Nội dung đó bị văn bản khác thay đổi: Chúng ta sẽ thực hiện tương tự (từ Bước 1 đến Bước 3) đối với những nội dung này để “tìm nội dung còn được áp dụng”.

Lưu ý: Tiện ích này dành cho thành viên Basic và LawSoft Pro.

Theo TIN TỨC THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/tien-ich-moi)