Các chi phí vị thuốc y học cổ truyền được quỹ BHYT thanh toán

Đây là nội dung tại Thông tư 27/2020/TT-BYT sửa đổi Điều 5 Thông tư 05/2015/TT-BYT ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT.

Theo đó, trường hợp cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) mua dược liệu để chế biến, bào chế vị thuốc, quỹ BHYT thanh toán chi phí dược liệu theo giá mua vào của cơ sở KCB và các chi phí sau:

– Chi phí hao hụt trong chế biến, bảo quản, cân chia (nếu có);

– Chi phí phụ liệu làm thuốc;

– Chi phí chế biến, bào chế bao gồm điện, nước, nhiên liệu;

– Chi phí bao bì đóng gói (nếu có);

– Chi phí nhân công thực hiện;

– Chi phí quản lý và chi phí khấu hao máy móc.

Nếu mua vị thuốc từ các đơn vị cung ứng, quỹ BHYT thanh toán theo giá vị thuốc mua vào của vị thuốc và chi phí hao hụt trong bảo quản, cân chia (nếu có).

Trường hợp có các chi phí phát sinh ngoài quy định trên, cơ sở KCB lập bản thuyết minh chi tiết để thống nhất với cơ quan BHXH nơi ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT làm căn cứ thanh toán.

Thông tư 27/2020/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/3/2021.

Ngọc Duy
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT