BỐN PHÉP TÍNH CỦA CUỘC ĐỜI

Cuộc đời mỗi con người luôn luôn gắn liền với 04 phép tính. Nếu tất cả mọi người, ai cũng sử dụng tốt, thành thạo và có kỹ năng 04 phép tính này chắc hẳn rằng cuộc sống sẽ tươi vui, thú vị và thành công mĩ mãn.

Đừng nghĩ rằng quá dễ, quá đơn giản mà chúng ta bỏ qua nhé! Không nên như thế – Hãy cùng nhau thực hành, rèn luyện với 04 phép tính của cuộc đời.

1  Nếu bạn muốn làm được những gì mình muốn, hãy dùng phép tính CỘNG (hợp tác).

2. Nếu bạn muốn làm cái mới phải kết thúc cái cũ, hãy dùng phép tính TRỪ (buông bỏ).

3. Nếu bạn muốn thật giàu có phải giỏi phép tính NHÂN (nhân bản).

4. Nếu bạn muốn có nhiều bạn bè, nhiều người yêu mến, nhiều người tin tưởng bạn thì phải giỏi phép tính CHIA (chia sẻ).

Huỳnh Văn Triều (sưu tầm)