Bốn câu đố Toán học

Bạn có một phút suy luận, tìm ra quy luật phù hợp rồi tính toán để tìm ra số cần điền vào vị trí dấu hỏi chấm.

Câu 1:

Đáp án >>

Câu 2:

Đáp án >>

Câu 3:

Đáp án >>

Câu 4:

Đáp án >>

Theo Power of Enjoyment / Nguồn: https://vnexpress.net/