BỐ THÍ

Không nhất thiết phải là tiền bạc hay vật chất. Là nụ cười – ánh mắt – hay lòng nhân ái biết chia sẻ đã là BỐ THÍ rồi. Bởi: YÊU THƯƠNG TRAO ĐI YÊU THƯƠNG CÒN MÃI.

Một người nghèo hỏi đức Phật: “Tại sao con nghèo như thế?”

Phật nói: “Vì con chưa học được cách bố thí cho người khác”

Người ấy nói: “Con không có thứ gì cả, thì lấy gì con bố thí?”

Đức Phật dạy: “Cho dù con hoàn toàn không có cái gì, con vẫn có thể thực hiện bố thí 7 điều này:

1. Nhan thí – Bố thí nụ cười

2. Ngôn thí – Bố thí ái ngữ, nói lời hay

3. Tâm thí – Bố thí tâm hoà ái, lòng biết ơn

4. Nhãn thí – Bố thí ánh mắt nhìn thẳng hiền từ

5. Thân thí – Bố thí hành động nhân ái

6. Toạ thí – Bố thí nhường chỗ cho người cần

7. Phòng thí – Bố thí lòng bao dung

A DI ĐÀ PHẬT

Chúc ACE cuối tuần vui vẻ!

Việt Tạ (sưu tầm)