Bộ GD&ĐT chính thức quyết định ngày khai giảng năm học 2020 – 2021

Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 5/9.

Bộ GD&ĐT đã có Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc.

Bộ GD&ĐT quy định tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9/2020; tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2020.

Các trường tổ chức kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2021; hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2021 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2021; hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 31/7/2021.

Riêng về thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia sẽ theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Về nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương phải đảm bảo số tuần thực học. Đối với giám dục mầm non, giáo dục phổ thông có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần). Đối với giáo dục thường xuyên có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần).

Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hạch thời gian năm học của địa phương.

Ngoài ra, khung kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trong trường phổ thông có nhiều cấp học, các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt là đối với tiểu học và cấp THCS.

Trong khung kế hoạch thời gian năm học, Bộ GD&ĐT nêu rõ: Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc T.Ư quyết định thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên cho phù hợp với thực tiễn địa phương; thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài trong năm học trong trường hợp đặc biệt.

Giám đốc sở GD&ĐT quyết định chọ học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù và bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Oanh Trần/ Nguồn: https://baomoi.com/