Bản lĩnh là gì?

Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông dám nói anh chưa có gì trong tay, mới ở bước đầu của lập nghiệp, chỉ là người đang xây từng viên gạch nhỏ, em có dám đi cùng anh không ?

Chứ không phải bản lĩnh là “anh chưa có gì trong tay, sự nghiệp anh mới chỉ bắt đầu, anh không lo được cho em, anh rất muốn yêu em nhưng vì thế nên anh chưa dám yêu! Hay chính vì lí do đấy mà dừng lại một tình yêu. Thiết nghĩ mà mắc cười. Đó là tự tin và tự ti .

Bản lĩnh của đàn ông là gì? Là dám gồng gánh và đi cùng người mình yêu từ những bước đầu tiên, kể cả khi bạn chưa có gì! Bạn vẫn có thể đi cùng và bảo vệ cho người con gái của bạn .

Nếu 1 người con gái chấp nhận đi cùng bạn như vậy thì nên trân trọng và hãy luôn là 1 người đàn ông có ý chí, có hiểu biết.

Nhan sắc, ngoại hình khuyết có thể sửa. Nhưng riêng bản lĩnh, nhân cách, cách sống khuyết thì không thể sửa. Hơn nữa là không có ý chí thì vô phương cứu chữa. Đẹp đến mấy cũng chỉ để ngắm, không thể mài ra ăn. Thời gian rồi cái đẹp cũng lụi tàn, chỉ nhân cách vẫn còn mãi.

Cre hangnguyet/ Dinh Phương (suu tầm)