BÀI KIỂM TRA TỔNG HỢP TUYỂN CHỌN VÀO LỚP 6

KỸ NĂNG CẦN BIẾT xin giới thiệu Bộ đề Bài kiểm tra tổng hợp tuyển vào lớp 6 năm học 2019 – 2020.

Xin mời các em học sinh tham khảo, rèn luyện.

Dinh Phương (tổng hợp)