Bài 7: Hãy đặt dấu phép tính cộng hoặc trừ thích hợp giữa các số từ 1 đến 9 để được biểu thức có giá trị bằng 0.

Đáp án bài 7. Mời các em tham khảo.

<< Quay lại đề bài