8 cạm bẫy tâm lý kỳ bí

Bẫy 2: Cửa sổ vỡ

Cạm bẫy tâm lý này dựa trên câu chuyện về những ô cửa sổ: Trong một tòa nhà, nếu có một cửa sổ bị vỡ đã lâu mà không ai sửa thì người đi qua nhìn thấy tin rằng ít người lưu tới. Một số người trong số đó sẽ ném vỡ một số cửa còn lại nhưng không cho rằng mình đã phạm lỗi.

Những tiểu tiết, sai sót nhỏ thường được bị bỏ qua nhưng đó lại là tác nhân cho những thất bạn mà bạn không nghĩ tới. Nhất là những người đang trên đà thành công vì sự suy tưởng của mình mà họ không cân nhắc về những điều mà bản thân đã bỏ qua.

Con người bạn đều được tạo nên từ vô số những điều nhỏ nhặt, vì thế, muốn làm được điều lớn thì hãy làm tốt điều nhỏ đã, đừng quên tập trung thay đổi từ những điều nhỏ nhất.

Bẫy 3: Lời tiên tri ứng nghiệm >>