8 cạm bẫy tâm lý kỳ bí

Bẫy 6: Hiệu ứng vịt con

Đàn vịt con khi mới nở ra, chúng xem con vịt đầu tiên mà chúng nhìn thấy là vịt mẹ. Chúng ta cũng hay có suy nghĩ tương tự với lũ vịt khi xem những trải nghiệm đầu tiên, cảm xúc đầu tiên luôn là “tốt nhất”.

Cạm bẫy tâm lý này khiến hầu hết chúng ta khó mở lòng, suy nghĩ đã bị đóng định rất khó thuyết phục bản thân thử những thứ mới. Ví dụ như những bộ phim cũ đời đầu luôn hay hơn những bộ phim dựng lại sau này.

Ý nghĩa: Việc giữ lập trường cũng quan trọng nhưng không có nghĩa là bạn không thể đón nhận cái mới. Hãy mở lòng mình ra, cho mình cái nhìn khách quan hơn về sự việc.

Bẫy 7: Kẹt một chân trong cửa >>