5 câu đố khó kiểm tra khả năng logic của não

Thường xuyên giải câu đố sẽ giúp tăng khả năng tính toán, tư duy logic.

Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

Câu 1:

Đáp án >>

Câu 2:

Đáp án >>

Câu 3:

Đáp án >>

Câu 4:

Đáp án >>

Câu 5:

Đáp án >>

VY VY ( THEO PUZZLES9)/ Nguồn: https://laodong.vn/