5 BÀI ĐIỀN SỐ NÂNG CẤP IQ

Mời các em cùng nâng cấp IQ của mình với 5 bài tập điền số. Các em tự suy nghĩ và tìm ra kết quả có thể nói là quá xuất sắc. IQ của các em rất tuyệt vời.

Hãy bình tĩnh, tự tin tìm ra quy luật để có kết quả nhanh nhất các em nhé!

1. Hãy viết tiếp hai số hạng vào dãy số: 100; 93; 85; 76; …….; ……..

2. Hãy viết tiếp ba số hạng vào dãy số: 10; 13; 18; 26; …….; ……..; ………

3. Hãy viết tiếp bốn số hạng vào dãy số: 0; 1; 2; 4; 9; 18; …….; ……..; ……….; ……….

4. Hãy viết tiếp năm số hạng vào dãy số: 0; 1; 4; 9; 18; …..; ……; …….; ………; ……

5. Hãy viết tiếp năm số hạng vào dãy số: 5; 6; 8; 10; …..; …..; …….; ……..; ……..

Chúc các em thành công!

Đáp án và hướng dẫn giải >> (2 ngày sau có kết quả)

Ngọc Sơn (biên soạn)