05 BÀI TÍNH BẰNG CÁCH NHANH NHẤT

Toán Tiểu học có nhiều bài rất hay, không chỉ rèn kỹ năng tính toán tốt mà còn giúp các em quan sát tinh tế hơn, khả năng phán đoán nhanh nhạy, phát triển trí não nhanh chóng. Hãy thử sức thực hành với những bài tính sau sẽ thấy độ nhạy bén của mình sẽ được nâng lên.

Thực hiện các phép tính sau bằng cách nhanh nhất!

TÍNH BẰNG CÁCH NHANH NHẤT

Trong dạng toán này, đề bài thường cho một biểu thức có nhiều phép tính, chúng ta phải thực hiện lần lượt các phép tính ấy để tìm kết quả bằng cách nhanh nhất.

Lưu ý: Hãy nhớ lại tất cả các kiến thức về tính chất của bốn tính chất để áp dụng cho đúng.

 Hãy đảm bảo được quy tắc thứ tự thực hiện các phép tính.

Hãy kich chuột vào START QUIZ để làm bài.

Sau khi hoàn thành tất cả các câu bài tập, hãy kích chuột vào: FINISH QUIZ để nộp bài.

Chúc các em thành công!

Dinh Phương (biên soạn)