02 KIỂU BÀI TOÁN TIỂU HỌC RẤT DỄ GIẢI NHƯNG KHÓ NHẬN DẠNG

Một số bài toán có lời văn trong chương trình tiểu học rất hay, rất dễ tìm ra đáp số nhưng nhiều học sinh không nhận dạng được kiểu bài, không biết cách vận dụng kiến thức toán đã học để giải quyết.

Dưới đây là hai bài toán rất dễ và thường gặp.

Mời các em cùng thử sức giải bài toán trước khi nộp bài và đối chiếu kết quả.

HAI BÀI TOÁN ĐƠN GIẢN NHƯNG NHIỀU HỌC SINH NÓI KHÓ

Đây là hai bài toán thuộc dạng toán đã được học ở lớp 4.

Hãy đọc kỹ đề bài dựa vào những dữ kiện đã cho để xác định dạng toán và vận dụng cách tính phù hợp để tìm ra đáp số.

Chúc các em thành công!

Ngọc Sơn (biên soạn)