CHI TIẾT – KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC CÁ NHÂN KHỐI LỚP 2 – Năm học 2021 – 2022

KỸ NĂNG CẦN BIẾT chân thành cảm ơn quý thầy cô đã đóng góp tư liệu; giúp kênh KỸ NĂNG ngày một phong phú, gần gũi với tất cả mọi người. CHI TIẾT – KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC CÁ NHÂN KHỐI LỚP 2 – Năm học 2021 – 2022; hi vọng giúp thầy cô thuận lợi hơn trong việc xây dựng Kế hoạch cá nhân.

Năm học 2021 – 2022 là năm học đầy thách thức. Đòi hỏi nhiều đến sự linh hoạt sáng tạo của cả thầy cô và học sinh. Đồng thời rất cần đến sự chung tay góp sức của Cha mẹ học sinh. Sự phối hợp chặt chẽ giữa 3 môi trường: Nhà trường – Gia đình – Xã hội mới có thể đạt được mục tiêu chung của ngành đề ra:

– Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông đạt hiệu quả.

– Đảm bảo đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí đủ về số lượng; chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng theo chuẩn nghề nghiệp.

– Đổi mới công tác quản lí, nâng cao năng lực quản trị nhà trường; nâng cao năng lực giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục của giáo viên; xây dựng “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, thực hiện nghiêm chủ trương “Dạy thật – Học thật – Chất lượng thật”; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục của đơn vị.

PHẦN 1: (DEMO) KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC CÁ NHÂN TRONG NĂM HỌC 2021-2022

I. Mục tiêu phấn đấu:

1. Xếp loại Chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học: Hoàn thành tốt

2. Xếp loại Bồi dưỡng thường xuyên năm học: Hoàn thành tốt

3. Xếp loại viên chức năm học: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

II. Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao

1. Công tác rèn luyện, tự rèn luyện về đạo đức tư tưởng (chú ý: Bám sát nội dung đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)

Luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bản thân luôn chấp hành tốt và bảo vệ chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước. Luôn đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; luôn bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt. Luôn sống tiết kiệm, không phô trương hình thức, không lợi dụng chức vụ quyền hạn tham ô, hối lộ, hoặc làm những việc trái đạo đức, trái pháp luật; tuyệt đối trung thành với lí tưởng cách mạng.

 Trong công việc, bản thân luôn có ý thức trách nhiệm đối với công việc của mình, luôn tìm tòi, học hỏi, sáng tạo trong lao động.

Có ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân tốt, thể hiện sự hợp tác, gần gũi với đồng nghiệp, quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp để cùng thực hiện tốt nhiệm vụ của nhà trường.

2. Giáo dục cho HS về đạo đức, tư tưởng chính trị:

– Tích hợp các nội dung giáo dục học sinh về đạo đức, tư tưởng chính trị, kỹ năng sống cho học sinh giúp các em xác định đúng đắn mục đích, động cơ, thái độ học tập và rèn luyện của bản thân.

– Đổi mới các phương pháp giáo dục và tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt chủ nhiệm đa dạng và phong phú với các nội dung có liên quan đến việc giáo dục đạo đức, tư tưởng chính trị cho học sinh.

– Khích lệ, tạo điều kiện để cho học sinh tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, thăm gia đình chính sách của địa phương, nhà trường, các tổ chức chính trị – xã hội.

3. Công tác giảng dạy

a. Chỉ tiêu

Chỉ tiêu về kết quả dạy học tại lớp được phân công:

…………………………….

PHẦN 2: KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN CHI TIẾT KHỐI 2 – GIÁO VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH

Qúy thầy cô hãy kích chuột vào đường link, tải về và sử dụng.

Dinh Phương – KỸ NĂNG CẦN BIẾT